Arcképcsarnok –Callmeyer Lászó, a „gondoskodó” építész

0
404
Lőrincz Kálmán, a Házat - Hazát Alapítvány igazgatója átadja Jimmy Carter elnök úrnak és feleségének Rosalyn Carternek Callmeyer László Szent Korona másolatát – Lőrincz Kámán, Jimmy Carter, Callmeyer Ferenc, háttérben Callmeyer László

Köztudott, hogy a Házat – Hazát Alapítvány 25 éve épít babaváró otthonokat kaláka munka beépítésével fiatal, rászoruló családok számára. E nemes munkájukban számos kiváló ember, szakember és művész támogatja, akik bár nem szerepelnek a magazinok címlapjain, nevüket és munkásságukat mégis érdemes megismerni és megjegyezni. Nemrégiben mutattuk be Orient Enikő textilművészt. A következőkben Callmeyer Lászlóról a „gondoskodó” építészről olvashatnak kedves olvasóink. Két tényező is indokolja, hogy miért pont most és pont őt választottuk sorozatunk következő szereplőjének? Az egyik, hogy idén márciusban építészi munkásságát Ybl – díjjal ismerték el,- melyhez ezúton is gratulálunk –, a másik az, hogy a Magyar Szent Korona 40 éve tért vissza Magyarországra Jimmy Carter amerikai elnök jóvoltából. „ Igen, de mi köze ehhez Callmeyer Lászlónak?” – kérdezhetnék.

Nos, hamarosan ezt is megtudják, de előbb ismerjük meg dióhéjban főszereplőnk eddigi szakmai útjának legfontosabb állomásait.

„ Ami a zenében Kodály, az építészetben Kós Károly” –Callmeyer László

Nem titok, hogy Callmeyer László édesapja is kiváló építész: Callmeyer Ferenc. Így szinte természetes, hogy nem esik messze alma a fájától, én mégis meg- kérdeztem tőle befolyásolta-e pályaválasztását az apai példa?

Hát hogyne! A gyerekek számára legmeghatározóbb a családi környezet, az ott látottak, tapasztaltak. Néhány, egészen kisgyerekkori „pályaválasztási kísérlet” persze nálam is volt, pld: szemetes, aki a teherautó oldalára szerelt pallón vidáman lóbázza a lábát zsíros bőrkötényben menet közben, vagy a mozdonyvezető, persze kizárólag gőzmozdonyon, bátor fickók.(Ez az „álmom” a vasút korszerűsítés miatt kútba esett.) Érettebb fejjel azonban már elhatároztam, hogy nekem is az építészeti pálya való. Láttam, hogy az építészek általában kiválóan rajzolnak, festenek, ha egy épületet plasztilinből meg kell szobrászkodni, akkor sem esnek kétségbe. Ja, és mellesleg szép házakat is tudnak tervezni. Ez a komplexitás érdekelt.”

Így esett, hogy 1981-ben a Magyar Iparművészeti Egyetemen,(ma: MOME) tervező művész diplomát szerzett. A főiskolán az építészeti szakirányhoz tartozó tantárgyakon kívül ismert művészektől kapott képzést rajzból, festészetből és a különböző anyagok művészi alkalmazásából. Ezután a BME különböző továbbképző kurzusain szakirányú képzéseken vett részt: – a MÉSZ Mester-iskoláján és a – BME Műemlékvédelmi szakán folytatta tanulmányait.

Első legismertebb önálló munkája 1983-ban a Május 1. (ma: Átrium) filmszínház újjáépítése volt Kozma Lajos szellemében, amit a szakma elismeréssel fogadott.

Kezdetben társalkotó volt édesapja Callmeyer Ferenc építész műtermében, 2000 – től pedig a PORTATERV Kft. tervezőirodájában.

Telki – családi ház

1990-ben kiköltözött Telkibe, ahol érdeklődése a vidéki környezet hatására a tradicionális építészeti jegyeket őrző családi házak és közintézmények tervezése felé fordult, és ebben talált igazán magára.

Munkái többsége is a Zsámbéki-medencében készültek (Páty, Zsámbék, Herceghalom), de Vizsolyban, Gárdonyban, Budapesten, sőt Erdélyben és Kárpátalján is találkozhatunk tervei alapján épült vagy felújított házakkal, épületegyüttesekkel. Egyik kedvenc terve a Kós Károly szellemisége ihlette Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar számára épült Tündérkert Közösségi Ház Szovátán, amely több mint 250 gyermeknek ad majd lehetőséget aktív muzsikálásra.

Az építészeti munkák mellett 30 év után újból az ecsethez nyúlt és régi szenvedélyének él. Különleges reliefeket fest. Kedvenc elfoglaltsága még, hogy asztalosműhelyében boros tékákat és bor-oltárokat készít, melyeket szintén kézi festéssel díszít. Alkotásaival nincs több célja, mint a közönség elgyönyörködtetése.

Munka közben
Bor-oltárok

 Ybl-díj

Építészi munkájának elismeréseként márciusban Ybl-díjjal jutalmazták. A díj odaítélésénél a gondoskodást emelték ki:

Házai tervezésénél minden részletre figyel, fontos számára, hogy a ház funkcionálisan is jól működjön. Munkáiban nemcsak a gondos odafigyelés és precíz szakmaiság fejeződik ki, hanem a hazaszeretetből fakadó értékvédelem, érték-mentés is.

Mottója: Észrevenni mindent, ami kultúránkban értéket képvisel, megemelni erényeit, és annak éltét a jövő számára meghosszabbítani.

Általa egy összedűlni készülő ház nemcsak talpra áll, hanem kibomlanak és tovább épülnek a ház rejtőző terei.

Callmeyer László és társa Marthi Zsuzsa az Ybl-díj átvétele után az országházban

Callmeyer László és a Házat-Hazát Alapítvány

Elérkeztünk témánk következő nagy állomásához a Házat – Hazát Alapítvány és Callmeyer László kapcsolatához, mely kapcsolat ugyancsak több szálon fonódik össze.

Hogyan és mikor került kapcsolatba a Házat – Hazát Alapítvánnyal?

Lőrincz Kálmánnal az 1990-es évek elején találkoztam. Ebben az időben települt haza az Egyesült Államokból. Egy szál kofferon kívül hozott magával egy házépítési programot, a kinti házépítés kapcsán megismert és barátjává vált Jimmy Carter, akkori amerikai elnök bíztatására. A bíztatás mellé az Elnök úr nagyvonalú pénzügyi támogatást is ígért, de nem- csak ígért, be is tartott. Tette ezt azért, hogy a Habitat for Humanity házépítési rendszerből kinőtt Házat – Hazát otthonteremtési program lábra tudjon állni immár Kelet-Európában is. Így a szervezés, a munkák hamarosan be is indultak. Az elnök úr arról az ígéretéről sem feledkezett meg, hogy személyesen eljön egy hét kétkezi kalákamunkára gipszkartont szerelni egy váci házépítési akcióra.

Az alapítvány létrehozásához természetesen kellett építészszakmai segítség is, amihez az illetékesek édesapámat, Callmeyer Ferencet ajánlották. Magam végül is rajta keresztül kerültem az alapítvány látókörébe. Mindkettőnknek tetszett a program, mely olyan lakásméretet kínált a fiataloknak, ami 2-3 gyermek fogadásával a már akkor is nagyon rossz demográfiai helyzeten kívánt javítani.

Nem állt tőlem távol, az alapítvány felfogása sem, miszerint törekedni kell a hagyományos lépték megtartására, és az, hogy ahol még fel lehet valami karakteres jelleget fedezni, azt éltetni kell, még ha nem is skanzenszerű másolat formájában. Egyébként is kedvelem a hagyományos, természetes környezetet, mert ezeken a helyeken fel lehet fedezni a ház ősi spiritualitását, lelkét.”

Callmeyer László: gödöllői sorház

„A tervezések során éppúgy találkoztam hagyományos technikával, mint új megoldási lehetőségekkel. Mindkettővel szívesen foglalkozom, mindkét rendszernek vannak előnyei és hátrányai. Ez azonban műszaki-gazdasági kérdés, tehát mindig az adott helyzet dönti el az alkalmazhatóságot. A magam részéről csak minősített építőanyagokkal, és garantáltan bevált műszaki megoldásokkal foglalkozok, különösen akkor, ha nagyobb létszámú épületről van szó, amit egy közösség finanszíroz. Itt véleményem szerint, nincs helye a kísérletezésnek.”

Jimmy Carter és a Magyar Szent Korona

Mint azt már említettük 40 éve tért haza Jimmy Carter jóvoltából a Magyar Szent Korona, aminek azonban van egy Callmeyer Lászlóhoz kötődő történése is, melyet most ismét felelevenítünk.

„A Szent Korona hazatérésének 40. évfordulója közeledett. Az állami szervek erről elfeledkeztek, Gizikének* és Kálmánnak** azonban eszébe jutott. Már csak azért is, mivel Carter elnök volt, aki kezdeményezte és jóváhagyta, hogy a Korona most már visszatérhet a konszolidálódott Magyarországra.

Az évforduló tiszteletére a Házat – Hazát Alapítvány elhatározta, hogy egy kisebb ünnepség keretében, az ígéretéhez híven amúgy is éppen Magyarországon, Vácott gipszkartonozó elnök urat ebből az alkalomból meglepik egy korona másolattal.

Mivel Kálmán már jól ismert, tudta, hogy időnként, főleg balzafából, épület makettek készítésével is foglalkozok, és megkért, hogy készítsem el a Szent Korona másolatát, amivel megajándékozzuk Carter elnök urat. Húzódozásom ellenére (fából ötvösmunka? Hm) igazi közösségszervező motorként meggyőzött róla: „meg tudod csinálni!” Áttanulmányoztam a korona szakirodalmát, a balzafára tekintettel, egyötöddel felnagyítottam. Természetesen a részletekben egyszerűsíteni kellett a balzafa miatt, de két hónap után a mű elkészült, átadható összhatású lett. Az utolsó pillanatban egy glóriát jelképező üvegburát is kerítettem, ami védi a törékeny portékát.

Lőrincz Kálmán, a Házat – Hazát Alapítvány igazgatója átadja Jimmy Carter elnök úrnak és feleségének Rosalyn Carternek Callmeyer László Szent Korona másolatát – Lőrincz Kámán, Jimmy Carter, Callmeyer Ferenc, háttérben Callmeyer László

A korona másolatának átadáskor természetesen a háttérben én is ott voltam. Az Elnök úr személyesen is gratulált nekem. Egy fő kérdése volt hirtelenjében: „Miért ferde a kereszt?” Carter elnök meghatottan vitte haza és azóta is Amerikában, Americusban a róla elnevezett központban őrzik a balzafából készült Magyar Szent Korona másolatát.”

*dr. Máthé Gizella – Házat – Hazát Alapítvány, Családkiválasztó Tanács elnöke                                                                                                **Lőrincz Kálmán – Házat – Hazát Alapítvány,  igazgató

Építészet és jótékonyság

Mi tagadás, a Házat – Hazát Alapítvány is, mint sok hasonló szervezet, állami és civil támogatásra szorul, szorulna, azért, hogy munkáját, a mi esetünkben otthonteremtő programját, folyamatosan tudja végezni. Bár hazánkban a jótékonysági adakozásnak nincs olyan hagyománya, mint az Amerikai Egyesült Államokban, de azért itthon is vannak olyan emberek, akik megmozdulnak egy jó cél érdekében. Callmeyer László is egyike azoknak, aki bokros teendői mellett is támogatja az Alapítvány munkáját. Látja, hogy a dolgok beindulásához áldozatot kell hozni: időt, energiát, költségeket stb. Különösen így volt ez Kárpátalja esetében, amikor a badalói életveszélyessé vált óvoda új épület együttesének a terveit készítette el.

A badalói óvoda látványterve

„Az igazság az, hogy a badalói óvodaépítés gesztenyéjét Papp professzor kezdeményezésére a Házat – Hazát Alapítvány kezdte kapirgálni. Ez többek részéről sok önzetlen munkával járt. Az én jótékonysági munkám abban nyilvánult meg, hogy az induláshoz szükséges tervezést és makett készítést jelképes áron végeztem el (villanyszámla, papír, festék stb.) Ezt az alapítvány finanszírozta, egyéb költségeimet a családom és társam Marthi Zsuzsa támogatta.”

Köszönjük Callmeyer Lászlónak, hogy segíti az Alapítvány munkáját és reméljük, hogy a későbbiekben is számos babaváró otthont tervez.

Források:                                                                      www.callmeyerlaszloepitesz.blogstop.hu                                                          www.epiteszforum.hu

Hozzászólás

hozzászólás

MEGOSZTÁS
Előző cikkSzéljegyzet a „Jövőnk a gyermek” konferenciához
Következő cikkMégis meddig kell várni egy válaszra?
Ács Klára – népművelő-könyvtáros/újságíró 25 éve dolgozom a média különböző területein, elsősorban a nyomtatott sajtó területén, de négy évet töltöttem szerkesztő-műsorvezetőként több kereskedelmi televíziónál, valamint dolgoztam, mint tanácsadó és szövegíróként is. Fő területem a divat, mivel 25 évig dolgoztam a Magyar Divat Intézetben, ahol két nyelven (francia, német) fordítottam trendanyagokat és szerkesztettem, illetve állítottam össze információs és tájékoztató kiadványokat. A divat mellett kedvenc témáim az építészet, a belsőépítészet és a lakberendezés, amit a Középülettervező Vállalatnál műszaki könyvtárosként eltöltött éveimnek köszönhetek. A Magyar Divat Szövetségnek alapító tagja vagyok, emellett tagja vagyok a Magyar Újságírók Szövetségének.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

3 × 5 =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .