Arcképcsarnok – „Angyali” üdvözlet

0
325

Egy verőfényes késő őszi napon látogattam el Angyal Júlia festőművész budai
otthonába. Látogatásom célja az volt, hogy a Házat – Hazát Alapítvány
Hírmagazinom c. online lapjának Arcképcsarnok c. rovatában bemutathassam a
senkivel össze nem téveszthető stílusban alkotó festőművésznőt.

Nomen est omen, – végzet, a név intő, figyelmeztető jel – így szól a latin
mondás, ami eredetileg inkább negatív előjelet hordoz, de az ő esetében ez
mindenképpen pozitív értelmet nyer, hiszen festményei szakrális, történelmi,
meditatív, saját élményeket tükröző, filozofikus, lírai témákat rejtenek. Bár
alkotásai non-figuratív, szimbólumokkal teli alkotások, a szemlélő mégis érti,
érzi a lényeget.
A lakásba lépve semmi kétség nem fér ahhoz, hogy egy festőművész otthonában
járunk. Képek, falfestések mindenhol, nemcsak a tetőtér nyugalmában
kialakított műteremben. Az ember csak áll és ámul a sok, sokszor különleges
tépett technikával vagy a fa erezetét a mű mondanivalójába belekomponáló
kisebb, nagyobb festmények, grafikák láttán.

Angyal Júlia, a festőművész

A kezdet

Angyal Júlia vonzódása a rajzhoz, a festéshez, a képzőművészetekhez már
kisgyermek korában megmutatkozott, ami nem véletlen, hiszen édesanyja is
festőművész volt. Szülei gyakran vitték múzeumokba, kiállításokra, a történelem
azonban beleszólt az ő életébe is. Kitelepítették őket abból a villából, melyben
édesanyja is festett és Leányfalura költöztek. Két évig vissza sem térhettek
Budapestre. Ennek köszönheti azt is, hogy később nem vették fel a
Képzőművészeti Főiskolára, de a tehetség esetében is utat tört magának.
Képzőművészeti szabadiskolákba járt, egyik tanára Luzsicza Lajos festőművész
volt. Egy percig sem bánta, hogy nem vették fel a főiskolára, mert így járhatta a
saját útját, és egyébként is idegenkedett az akkoriban uralkodó szocreál
képektől. Néhányszor találkozott Borsos Miklóssal, aki írt neki egy levelet,
melynek rövid tartalma a következő volt: „Ne keseredjen el, mert nem vették fel,
csak dolgozzon tovább!” Igazi tehetségnek tartotta. És ő, Júlia dolgozott
tovább.
Kezdetben, mivel jól beszélt franciául és angolul, elhelyezkedett a Sabena Belga
Légiforgalmi Társaságnál, hiszen valamiből meg kellett élni, emellett ez az állás
azzal az előnnyel is járt, hogy ingyen utazhatott, amit ki is használt. Bejárta
szinte az egész világot. Utazásai számos alkotását ihlették meg.
A mai napig folyamatosan képzi magát, művésztelepekre, alkotótáborokba jár.
Számos hazai – és külföldi kiállítás és egyházi megrendelés,
könyvillusztráció hirdeti és dicséri tehetségét.

Munkái, művészi hitvallása

Angyal Júlia: Összekötve

„Az ember igazi hitvallása: az anyagi világot a szellemi világ részévé
tenni.”

Angyal Júlia nem tartozik egyetlen képzőművészeti stílushoz sem. Festményein
a finom vonalak az uralkodnak, amelynek a sugárzását egy-egy fénylő, ragyogó,
áttetsző szín: a halványkék, a sárga, a zöld, a fénylő fehér, arany és ezüst
fokozza. Művészete egyszerre látvány, szimbólum és meditáció. Szakonyi
Károly így írt róla: „…Mikor megismertem Angyal Júlia képeit, rögtön
gondoltam, hogy költővel állok szemben. Költővel, aki nem szavakkal ír
költeményt, hanem ecsettel vagy más festői eszközzel, aki láthatóvá festi a
hangulatot, az érzést…”
Állandóan kísérletezik, ennek köszönhető, hogy nem vált egyetlen mester
epigonjává sem. Szenteket, a magyar történelem nagy alakjait, növényi és tárgyi
motívumait ábrázoló képeit a lírai hangvétel, az egymásba átfolyó színfoltok és
játék a fényekkel jellemzi. A megfestendő képei témájának mindig alaposan
utánajár, olvas majd több vázlatot is készít.

Pályájának különböző korszakai vannak/voltak.

Egy időben tépett papír kompozíciókat készített, melyekben a szürke, ezüst,
fehér, barna színek uralkodnak. Alkotásaira jellemző, hogy minden képen egy
szín uralkodik.

Angyal Júlia: Minden lehet
Angyal Júlia: Memento

Kék korszakában elsősorban a görögországi – Santorini – utazásának élményei
elevenednek meg, de több meditatív alkotását is a kék árnyalatok jellemezik.

Angyal Júlia: Pozsonyi álom

A zöld korszakában elvont álomszerű ábrázolásban jelennek meg tájak,
gondolatok vagy éppen történelmi személyek, mint Szent László vagy Mátyás
király.

Angyal Júlia: Balatoni fények

Végül, de nem utolsó sorban a sárga, okker, barna színharmóniákat kell
említeni, melyek mindig visszatérnek. Különösen szakrális témájú képeire
jellemző ez a színvilág. Mindezekből jól látszik, hogy nem szeret túl sok színt

használni, de játszik az éppen adott szín számtalan
árnyalatával és a fényhatásokkal, ami élővé és dinamikussá vagy éppen
melankolikussá teszi az adott képet.

  Angyal Júlia: Stephanus Rex
Angyal Júlia: Asszonyok imazsámolyon

Hol absztraktot fest, hol figurákat. Találóan jegyezte meg Szakonyi Károly: „az
absztrakttal láthatóvá teszi a hangulatot, az érzést, inkább olyan költő, aki nem
szavakkal, hanem ecsettel ír.”

Alkotásait saját magának készíti, sokszor olyan fokon ragaszkodik képeihez,
hogy kiállításain több képet piros ponttal jelöl meg, hogy azt higgyék az
emberek, az a kép már elkelt. Ezt bizonyítja a műtermében sorakozó számos
festmény is. Nem tud megválni képeitől, de természetesen büszke arra, ha
mások értékelik azokat.

Témái

Utazások

Mint említettük utazásai során szinte bejárta az egész világot Erdélytől és a
Felvidéktől kezdve, Franciaországon, Spanyolországon, Marokkón, a jordániai
Petrán át eljutott Mexikóba és Peruba, az Inka Birodalom izgalmas romvárosába
Machu Picchuba is, hogy csak néhány állomását említsünk. Minden utazására
alaposan felkészült és mindig a különlegeset
kereste. Spanyolországban –Katalóniában tett utazásának emlékét
őrzi Jolanta – Árpád-házi Jolán Aragóniai királyné – portréja.

Angyal Júlia: Árpád-házi Jolánta

De megihlette Mexikó és Peru is, mely emlékeket ugyancsak több képe is őriz.

Angyal Júlia: Mexikói emlék
Angyal Júlia: Peru

Jordániai utazása után született meg rózsaszínben Petra c. műalkotása.
Mivel nem naturálisan alkot, így az utazások, tanulmányutak során készített
vázlatai alapján festi meg otthon képeit. Nem azt viszi fel vászonra vagy
fára, amit látott, hanem ami a látottakból benne leszűrődött.

Angyal Júlia: Petra

Szakralitás

Ha alaposan áttanulmányozzuk Angyal Júlia munkáit, kétség sem fér ahhoz,
hogy legtöbb alkotása spirituális, szakrális, keresztény témában született. Ez sem
véletlen, hiszen a festőművésznő neveltetéséből adódóan is mélyen hívő lélek.
Örök szerelme a román kori építészet és festészet, mert itt még nem a
túldíszítettségen van a hangsúly. Azt szereti, ha az emberek lelkét érintik meg az
alkotások. Így számára a XIV. századi freskók sokkal többet mondanak, mint a
barokk pompa. Ez a visszafogottság tükröződik szakrális képein is, melyeket fa
alapra visz fel, saját stílusának megfelelően. Nem használ sok színt, még a fa
erezete is látszik a képen. Templomi képei – számosat készített – kevésbé
elvontak, hiszen a stációk, mint örök témák ezt nem engedik.
Angyal Júlia tagja az Olajág Keresztény Művészeti Társaságnak, a keresztény
szellemiségű alkotóművészek közösségének, mely a kortárs iparművészet
legújabb alkotásait, kutatásait igyekszik a társadalom egésze számára értékké
tenni.
Első szakrális munkája egy üvegablak sor volt a Kökörcsin utcai Fenyvesliget
Kulturális Központban, amelynek egyik emeletén található az Opus Dei hazai
központjának kápolnája. Ez akkor, 2006-ban nagy kihívás volt számára, mert
előtte soha nem készített üvegablakot. Miután terveit elfogadták megindulhatott

a munka, ami nem készülhetett volna el Fűri Judit üvegművész nélkül, hiszen ki
kellett a festéket égetni. E munkája után több egyházi megrendelés is
következett. Jellegzetes alkotásaival vidéki és határon túli templomokban is
találkozhatunk.

Angyal Júlia: Szent Kamill Kápolna
Angyal Júlia: Szent Kamill Kápolna üvegablak

Kiállítások

Mint korábban említettük alkotásaival számos hazai és külföldi kiállításon
is találkozhatott a nagyközönség. Hogy, hogyan is kezdődött? Erről így mesélt
Júlia:
„Az angol nagykövetségen rendeztek egy csoportos kiállítást,
melyen Kratochwill Mimi művészettörténész jóvoltából két képpel szerepeltem,
melyeket rögtön meg is vásároltak. Ezután egyik kiállítás követte a másikat.
Spanyolországban pedig véletlenül hozzánk csapódott egy férfi, aki nagyon
kedvelte a magyarokat, s mikor megtudta, hogy festek, akkor közölte, jól ismeri
Franciaországban Montesquieu -Volvestre polgármesterét, s máris szervezett
nekem egy kiállítást.” Ezután már egymás után jöttek a meghívások, bár
sohasem tolakszik, telefonálgat. Ha egy galériásnak megtetszenek a képei, akkor
meghívja. Az Önkormányzat által létrehozott XII. kerületi kiállító-teremnek is
állandó meghívottja. Ott már legalább négyszer volt kiállítása.

A külföldi kiállításokat azért szereti, mert ott senkit sem érdekel az, hogy
mennyire elfogadott Magyarországon, csak a minőség számít. Itthon eleinte
egyeseknek feltűnt, hogy nem végzett főiskolát, később azonban már elfogadták,
befogadták a művészeti életbe, és újságcikkek is megjelentek róla. „A diploma
önmagában még nem jelent sokat, csak attól még senki sem válhat jó
művésszé” – vallja.

Köztéri munkák

Amíg nem nyílik egy galériában újabb Angyal Júlia kiállítás, a művésznő
alkotásaival néhány budapesti középületben és vidéki templomban, kápolnában
is találkozhatnak.

Budapest

Már említettük a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szent Kamill
kápolnáját, ahol a Madonna oltárkép, Szent Kamill táblakép, Szent István,
Szent László, Szent Imre és Szent Erzsébet üvegablakok dicsérik tehetségét és
keze nyomát. Az Országos Rehabilitációs Intézet kápolnájában egy Madonna
oltárkép és egy Teréz anya táblakép látható, míg a Fenyvesliget Kulturális
Központot üvegablakai és oltárképe díszítik.

Vidék

Mezőhegyesi Szent György templomban, oltárképe, Pusztataksonyban aSzent
Kereszt kápolnában tábla képe és végül, de nem utolsó sorban Vácott a
Törökhegyi Szent Anna kápolnában festményei láthatók.

Könyvillusztrációk

A köztéri alkotásokon kívül festményeivel, grafikáival könyvillusztrációkban is
találkozhattunk. Döbrentei Ildikó: És képzeld, Uram… és Beszélgetések az
Úrral c. köteteinek illusztráció harmonikusan illeszkednek a vallási
szövegekhez.

Angyal Júlia és a Házat – Hazát Alapítvány (HHA)

Angyal Júlia és a Házat – Hazát Alapítvány találkozásának hivatalos története 25
évvel ezelőtt kezdődött, amikor beindult az Alapítvány otthonteremtő programja
Martonvásáron, Abdán, Gödöllőn és más településeken. Máthé Gizella – a HHA
– Családkiválasztó Tanács Elnöke – elmondása szerint azonban ismeretségük
régebbi időre nyúlik vissza.

Gödöllő polgármestere, Gémesi György 10 telket ajánlott fel babaváró otthonok
építésére. Eközben az Alapítvány úgy határozott felkér művészeket, hogy egy-
egy alkotásukkal támogassák otthonteremtő programjukat. Egyik művész
ajánlotta a másikat. Mindenki szívesen csatlakozott e nemes feladathoz. Így
találkozott Angyal Júlia ismét Máthé Gizellával, illetve a Házat – Hazát
Alapítvánnyal. Egy percig sem volt kétséges a számára, hogy csatlakozik a
jótékonysági akcióhoz.

Várakozáson felüli sikert hozott a kezdeményezés. 150 művész jelentkezett a
felhívásra, és ajánlotta fel egy, vagy két alkotását, amelyekből Gödöllőn, az
akkor még meglehetősen szomorú állapotban lévő királyi
lovardában, Golovics Lajos művészettörténész rendezett egy kiállítást. Erre az
időre elkészült a kiállítók alkotásait bemutató reprezentatív katalógus is,
amelyből érkezéskor mindenki kapott egy példányt. Az est folyamán az
Alapítvány ünnepélyes keretek között megköszönte a művészek munkáját és

támogatásukat. A kiállított képeket, kisplasztikákat, szobrokat meg is lehetett
vásárolni a helyszínen, természetesen a valós ár töredékéért.
Angyal Júlia másik története a Házat – Hazát Alapítvány 25 éves
születésnapjához és Erdőkűrthöz kapcsolódik.
Mint tudják, a Házat – Hazát Alapítvány 25 éve épít babaváró otthonokat. Ehhez
a programhoz csatlakozott Erdőkűrt kis település is 10 építési telek
felajánlásával. Az itt történt első kapavágás, az Alapítvány 25. éves
születésnapja és a Szent Korona közelgő hazatértének évfordulója adta az ötletet
ahhoz, hogy ott a dombokkal övezett kedves faluban ünnepélyes megemlékezést
és telekszentelést tartsanak. Az Alapítvány korábban felkérte Angyal Júliát,
hogy erre az alkalomra készítsen egy Szent Istvánt ábrázoló festményt, melyet
ezen a megemlékezésen ünnepélyes keretek között adnak át Erdőkűrtnek.

dr. Máthé Gizella Családkiválasztó Tanács elnöke és Lőrincz Kálán igazgató – HHA – festmény átadása Erdőkürtön

Így készült el a fára festett barna, okker, sárga táblakép, mely a kiállítás után a
polgármesteri hivatal dísze lett.
Júlia azonban nemcsak festészetével támogatja a Házat – Hazát Alapítvány
munkáját. Ha ideje engedi, részt vesz kaláka munka keretében szervezett
környezetet szépítő akciókban is, így is hozzájárulva az
Alapítvány eredményeihez, melyet ezúton is megköszönünk Neki.
E rövid cikk keretében természetesen nem lehetett Angyal Júlia eddigi életművét
hiánytalanul bemutatni, de reméljük, hogy így is fel tudtuk kelteni kedves
olvasóink figyelmét e sokoldalú, finom és elmélyült festőművész alkotásai iránt.

Addig is ajánljuk Angyal Júlia: Ars Sacra c. könyvét, mely átfogó képet a
művésznő festészetéről.

Ács Klára
Források: Személyes beszélgetés Angyal Júliával
Angyal Júlia: Ars Sacra

Hozzászólás

hozzászólás

MEGOSZTÁS
Előző cikkÚj óvoda épül Badalón – Demolkrata MAGYARORSZÁG
Következő cikkKarácsonyi asztaldekorációk
Ács Klára – népművelő-könyvtáros/újságíró 25 éve dolgozom a média különböző területein, elsősorban a nyomtatott sajtó területén, de négy évet töltöttem szerkesztő-műsorvezetőként több kereskedelmi televíziónál, valamint dolgoztam, mint tanácsadó és szövegíróként is. Fő területem a divat, mivel 25 évig dolgoztam a Magyar Divat Intézetben, ahol két nyelven (francia, német) fordítottam trendanyagokat és szerkesztettem, illetve állítottam össze információs és tájékoztató kiadványokat. A divat mellett kedvenc témáim az építészet, a belsőépítészet és a lakberendezés, amit a Középülettervező Vállalatnál műszaki könyvtárosként eltöltött éveimnek köszönhetek. A Magyar Divat Szövetségnek alapító tagja vagyok, emellett tagja vagyok a Magyar Újságírók Szövetségének.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

3 × öt =

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .